Muhasebe Sınavı Muhasebe ve Finansman Alanı 10. Sınıf derslerinde okutulacak modüller

Muhasebe ve Finansman Alanı 10. Sınıf derslerinde okutulacak modüller

Muhasebe ve Finansman Alanı Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi (Meslek Lisesi)

Muhasebe ve Finansman Alanı Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi (Anadolu Meslek Lisesi)

 MESLEKİ GELİŞİM

 

Bütün alanlarda ortak olup öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, meslek elemanlarının sahip olması gerekli ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Kişisel Gelişim

40/16

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Girişimcilik

40/24

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Çevre Koruma

40/16

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Meslek Etiği

40/16

Meslek etiği gereklerine uymak

İş Organizasyonu

40/16

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

İşçi sağlığı mevzuatı uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

Araştırma Teknikleri

40/16

Temel düzeyde araştırma yapmak

 

Bu ders, alanın özelliğine ve çevre koşullarına göre dersin altındaki modüllerden seçilerek uygulanır. Bu derste alınamayan modüller diğer dal derslerindeki modüller ile birlikte alınır.

 

MUHASEBE 1

Tacirin sorumlulukları ve hakları, ticari belgeleri düzenlemesi, işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri ve beyannameler ile ilgili konularının verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, ticari defter ve belgeleri temin etme ve düzenleme, işletmenin sorumlu olduğu kurum ve kuruluşlara karşı yapması gereken işlemleri yerine getirme, yasal çerçevede işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri tutma ve beyanname düzenleme ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Ticari Defter ve Belgeler

40/16

Defter ve belgeleri temin ve tasdik ettirmek

Vergi Dairesi İşlemleri

40/16

Vergi dairesi ile ilgili işlemleri yapmak

Belediye İşlemleri

40/16

Belediye ile ilgili işlemleri yapmak

Sosyal Güvenlik 1

40/16

Sosyal güvenlik işlemleri yapmak 1

Sosyal Güvenlik 2

40/16

Sosyal güvenlik işlemleri yapmak 2

İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemleri

40/16

İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemlerini yapmak

Ticaret Sicili İşlemleri

40/16

Ticaret sicili işlemleri yapmak

Mesleki Kuruluş İşlemleri

40/8

Mesleki kuruluş işlemlerini yapmak

Perakende Satış Belgeleri 

40/16

Perakende satış belgeleri düzenlemek 

Fatura ve İrsaliye

40/16

Fatura ve irsaliye düzenlemek

Fatura Yerine Geçen Belgeler

40/16

Fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek

Türk Ticaret Kanunu`nda Yer Alan Belgeler

40/16

Türk Ticaret Kanunu`nda yer alan belgeleri düzenlemek

Menkul Kıymetler

40/16

Menkul kıymetleri seçmek

İşletme Defteri

40/24

İşletme defteri tutmak

Beyannameler

40/24

Beyannameleri düzenlemek

Serbest Meslek Kazanç Defteri

40/24

Serbest meslek kazanç defteri tutmak

 

BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI

 

Bilgisayarda F klavye ile bakmadan on parmak yazı yazma, biçimleme standartları, kâğıt ve zarf çeşitleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, bilgisayarda F klavyeyi kullanarak bakmadan on parmakla yazı yazma ve standartlara uygun biçimleme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

F Klavye 1

40/32

Bilgisayarda yazı yazmak

F Klavye 2

40/32

Yazı Biçimleme

40/24

Bilgisayarda resmi yazı hazırlamak

 

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI

 

Bilgisayar ortamında kelime işlemci, elektronik tablo ve sunu yaratma yazılım programları ve internet ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, bilgisayar ofis programlarını kullanarak her türlü bilgiye ulaşma ve iş yerlerinde kullanılan ofis dosyaları oluşturma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Kelime İşlemci

40/24

Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak

Elektronik Tablo

40/32

Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmak

Sunu

40/16

Sunu oluşturmak

Bilgisayarla İletişim

40/8

İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak

Bilgi Toplama ve Yönetme

40/16

Bilgisayarda rapor ve form oluşturmak


Bu haber 6960 kez okunmustur.

HABER BASLIKLARI

1-) 2011-2012 İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi Yıllık Planı   05/10/2011 - 23:33 admin
2-) 2011-2012 Sermaye Piyasası Dersi Yıllık Planı   02/10/2011 - 15:24 admin
3-) Muhasebe ve Finansman Alanı Zümre ve Yıllık Planları   01/10/2011 - 23:47 admin
4-) 2011-2012 Maliyet Muhasebesi Dersi Yıllık Planı   01/10/2011 - 23:42 admin
5-) 2011-2012 Bilgisayarda Ofis Programları Dersi Yıllık Planı   01/10/2011 - 23:41 admin
6-) 2011-2012 Bilgisayarda Klavye Kullanımı Dersi Yıllık planı   01/10/2011 - 23:41 admin
7-) 2011-2012 Girişimcilik ve İşletme Yönetimi Dersi Yıllık planı   01/10/2011 - 23:42 admin
8-) 2011-2012 Dağıtım Dersi yıllık planı   30/09/2011 - 00:26 admin
9-) 2011-2012 İnşaat Muhasebesi yıllık planı   01/10/2011 - 23:43 admin
10-) 2011-2012 Muhasebe 1 Dersi yıllık planı (9 Modüllü)   01/10/2011 - 23:43 admin
11-) 2011 2012 Maliye Dersi Yıllık Planı   01/10/2011 - 23:44 admin
12-) 2011-2012 İş ve Ticaret Hukuku Dersi yıllık plan   01/10/2011 - 23:44 admin
13-) 2011-2012 Bilgisayarlı Muhasebe Dersi Yıllık Planı (ETA SQL)   01/10/2011 - 23:44 admin
14-) 2011-2012 Muhasebe 2 Dersi Yıllık Planı (6 Modüllü)   01/10/2011 - 23:44 admin
15-) 2011-2012 Mesleki Gelişim Dersi Yıllık Planı ( 9 Modüllü)   01/10/2011 - 23:45 admin
16-) 2011-2012 Şirketler Muhasebesi Dersi Yıllık Planı   01/10/2011 - 23:45 admin
17-) 2011-2012 Muhasebe ve Finansman Alanı Yıllık Planları   24/09/2011 - 21:14 admin
18-) 2011-2012 Muhasebe ve Finansman Alanı Zümre   26/09/2011 - 00:26 admin
19-) Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü TÜRMOB la Protokol İmzaladı   11/04/2011 - 23:42 admin
20-) 2011 Nisan Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği sağlık ve olağanüstü hal ataması (324 kişi)   09/04/2011 - 14:28 admin

Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan tüm bilgi ve belgelerin telif hakkı muhasebesinavi.com'a aittir.